Інформація про кадрове забезпечення методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації станом на 10.09.2016 року

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада (штатний працівник чи сумісник) Які питання координує (вказати усі) Контакти
1 Швидка Лариса Семенівна Завідувач штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції завідувача РМЦ. Здійснює: - загальне керівництво діяльністю методистів РМЦ і несе персональну відповідальність за результати його роботи; - планування, організацію і контроль за виконанням планів роботи РМЦ; - роботу з удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами, організацію виявлення та впровадження ефективного педагогічного досвіду; - організацію, вивчення та аналіз внутрішньошкільного керівництва методичною роботою з педагогічними працівниками району; - організацію та контроль за роботою районних, шкільних методичних об'єднань, постійно діючих семінарів, шкіл ефективного педагогічного досвіду тощо; - організацію та керівництво роботою методичної ради; - узагальнення, внесення пропозицій щодо поліпшення форм та змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти району, проведення семінарів директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи; - координацію виконання положень районної комплексної Програми розвитку освіти району; - організацію та контроль за проведенням атестації педагогічних працівників району; - забезпечення організації проведення оглядів методичних та навчальних кабінетів, конкурсу «Учитель року», узагальнення підсумків; - методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у районі; - інструктивно-методичну роботу з директорами навчальних закладів та їх заступниками; - організацію та координацію науково-експериментальної діяльності та впровадження інновацій у навчально-виховний процес; - ведення табеля робочого часу працівників методичної служби; - формування перспективного та поточного (місячного) планування роботи РМК; - організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та збереженні бази персональних даних; - зв'язок з науковими, методичними, дослідницькими, інформаційними, видавничими структурами; - організацію та контроль за діяльністю психологічної служби навчальних закладів; - навчально-методичне консультування педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району; - організацію роботи школи кадрового резерву керівних кадрів; - участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів; - вивчення стану, результатів інваріантної та варіативної складових базового навчального плану та спеціальних дисциплін за замовленням районного відділу освіти; - методичний супровід викладання математики; - вивчення рівня викладання математики, якості знань, умінь та навичок учнів відповідно др. Державних стандартів; - надання допомоги вчителям, які атестуються у поточному навчальному році, та молодим вчителям в опануванні методикою викладання математики; - організацію та координацію апробації навчальної літератури та електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх навчальних закладах; - виявлення змісту кращого педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення його, підготовка буклетів та інших матеріалів; - надання методичної допомоги у проведенні шкільних олімпіад, організацію проведення, аналіз підсумків районних предметних олімпіад; - організацію впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання учнів у закладах освіти району; - атестаційну експертизу та фронтальне вивчення навчальних закладів; - підготовку інформаційно-аналітичних та методичних збірників відділу освіти; - підготовку проектів наказів відділу освіти з питань діяльності РМЦ; - ведення фінансово-господарчих та штатних питань у діяльності РМЦ; - координацію навчально-виховного процесу акладів освіти, закріплених за нею окремим наказом; - виконання інших обов'язків за дорученням начальника відділу освіти або виконуючого обов’язки начальника. rapid45@ukr.net, imc-ks@ukr.net фейсбук
2 Гончарук Тетяна Василівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - визначення мети та основних напрямків роботи з педагогічними кадрами щодо сучасних проблем виховання; здійснює науковий підхід до організації системи виховання учнів в урочний та позаурочний час; - консультаційну діяльність для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів з різних аспектів виховної роботи; - вивчення стану організації та змісту виховної роботи, аналізує дані, готує методичні рекомендації за наслідками вивчення; - розробку методичних рекомендацій щодо поліпшення стану виховної роботи. - координацію діяльності громадських організацій, творчих об'єднань та товариств; - координацію якісного змісту роботи методичних об’єднань класних керівників та педагогів-організаторів; - комплектацію слухачів ОШППД, ООЗО, а також семінарів, конференцій, „круглих столів” з проблеми національного виховання учнів; - координація роботи громадсько активних шкіл району; - методичний супровід щодо створення, діяльності та організації роботи шкільних музеїв; - Організація методичної роботи з підвищення кваліфікації класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів з різних аспектів виховної роботи. - Вивчення стану організації та змісту виховної роботи, здійснення моніторингу якості виховної роботи в районі - Організація роботи шкіл з батьками та громадськістю. - Координація роботи гуртків в загальноосвітніх навчальних закладах. - Методичний супровід художньо-естетичного, історико-краєзнавчого, національно-патріотичного напрямків виховання в районі. - Розвиток дитячих та громадських організацій, творчих об'єднань та товариств; формування громадянських якостей школярів шляхом розвитку учнівського самоврядування. - Участь у розробці сценаріїв, організації та проведенні районних виховних заходів. - Забезпечує участь закладів освіти в оголошених державними та громадськими установами конкурсів, акцій виховного спрямування; - Координація організації харчування учнів в закладах освіти. kcbo@ukr.net
Лисенко Оксана Олександрівна методист Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - координацію роботи за організацією і проведенням поглиблених медичних оглядів учнів; - місячне та тижневе планування роботи відділу освіти і РМЦ, інформування загальноосвітніх навчальних закладів щодо плану роботи відділу освіти та РМЦ; - зв’язок з засобами масової інформації, органами місцевого самоврядування щодо звітування про проведення заходів у навчальних закладах району; - контроль щодо подання інформації про проведені заходи на сайти відділу освіти Києво-Святошинської РДА та департаменту освіти і науки КОДА; - організацію та координацію методичної роботи з вихователями ГПД. - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМК. - організацію літнього оздоровлення учнів, надання звітності в департамент освіти і науки, райдержадміністрацію, районні служби;
3 Байрамова Галина Олександрівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання музичного мистецтва, художньої культури, образотворчого мистецтва, зарубіжної літератури, іноземних мов, мов національних меншин; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів із вищезазначених предметів; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання вищезазначених предметів; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання вищезазначених предметів; - організацію та проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо з вищезазначених предметів; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання вищезазначених предметів; - контроль за атестацією учителів вищезазначених предметів; - участь у проведенні зрізів знань учнів навчальних закладів району, аналіз їх результатів; - надання методичної допомоги в організації роботи пришкільних таборів; - атестаційну експертизу та фронтальну перевірку навчальних закладів - підготовку матеріалів до інформаційних збірок; - координацію навчально-виховного процесу в закладах освіти, закріплених окремим наказом; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМЦ; - проведення заходів пов’язаних з реалізацією в закладах освіти ідей Євроатлантичної інтеграції, інших проектів міжнародного спрямування imc-ks@ukr.net
4 Дікова Валентина Григорівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання предметів: історія, правознавство, хімія, географія, предметів морально-духовного спрямування, курсу «Київщинознавство»; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з вищезазначених предметів; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання вищезазначених предметів; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання вищезазначених предметів; - організацію та проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо з вищезазначених предметів; - контроль за атестацією вчителів вищезазначених предметів; - методичний супровід вчителів вищезазначених предметів щодо підготовки до участі в конкурсі «Учитель року»; - участь у зрізах знань учнів навчальних закладів району, аналіз їх результатів; - організацію участі команд переможців районних олімпіад в обласних олімпіадах; - атестаційну експертизу та фронтальну перевірку навчальних закладів - за участь закладів освіти в заходах по відзначенню історичних подій, правовиховних акціях; - координацію навчально-виховного процесу в закріплених окремим наказом закладах освіти; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМЦ. imc-ks@ukr.net
5 Рудяченко Наталія Євгеніївна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - керівництво організацією районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України; всіма конкурсами творчого спрямування в районі: «Я – Київщини гордість і надія!», «Зерна доброти» та інші; - Відповідає за своєчасне інформування про конкурси, організаційне забезпечення та просування робіт переможців на участь в обласному та Всеукраїнському етапах; - формування банку даних здібних та обдарованих дітей; - керівництво роботою групи «Інтелект» ; - контроль за виконанням навчальними закладами району заходів розділу «Обдарована молодь». - Веде протоколи нарад керівників закладів освіти, колегій та нарад відділу освіти; - Надає допомогу головному спеціалісту відділу освіти в оформленні документації по Державній атестації навчальних закладів. - Надає допомогу головному спеціалісту відділу освіти в перспективному та поточному плануванні аналітичної діяльності управління. - Надає методичну допомогу закладам освіти з питань дотримання закладами вимог до ведення реєстраційних документів, координує процес підготовки статутних документів в закладах освіти; - Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, за дорученням начальника відділу освіти: - Координує роботу приватних освітніх закладів щодо дотримання ними ліцензійних вимог: rudyachenko_nataliya@ukr.net
6 Ординський Анатолій Леонідович Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: організацію всіх видів моніторингу освітнього процесу ( ЗНО, планові та інші зрізи знань, ТІМSS); Координує дистанційну освіту педагогів району. Веде статистику управління освіти з питань освітньої діяльності, обліку учнів; Координує питання формування робочих навчальних планів закладів освіти та їх виконання; Координує діяльність закладів освіти з питань виконання Державних стандартів освіти; Забезпечує заходи по організованому проведенню ДПА; Веде облік , видачу документів про освіту. Координує роботу закладів освіти по веденню ЄДЕБО Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, ord_kcbo@ukr.net, kcbo@ukr.net
7 Комарницький Олег Антонович Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - контроль за виконанням у навчальних закладах Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Кодексу Законів «Про працю України», Закону України «Про зайнятість населення», Положення про атестацію педагогічних працівників та іншої нормативної бази, наказів та розпоряджень вищих органів освіти; - роботу щодо комплектування педагогічними кадрами навчальних закладів, у тому числі, молодими спеціалістами; - організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці та збереженні бази персональних даних; - виконання обов'язків секретаря районної атестаційної комісії; - складання щорічної заявки до департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації на додаткову потребу в педагогічних кадрах; - прогнозування перспективних потреб навчальних закладів району в педагогічних кадрах; - проведення якісного і кількісного аналізу педагогічних працівників навчальних закладів; - підготовку матеріалів щодо нагородження працівників навчальних закладів; - аналіз складу педагогічних кадрів навчальних закладів району та готує відповідну звітність з цього питання; - тематичні перевірки навчальних закладів з питань організації роботи з кадрами та кадровим резервом, дотримання ними положень нормативних документів; - організацію роботи школи молодого вчителя; - організацію та проведення представницьких заходів: творчих звітів, конкурсів «Учитель року», конференцій, ярмарків тощо; - формування кадрового резерву управлінських кадрів навчальних закладів району, щорічно аналізує, переглядає і поновлює, організує роботу з ним; - організацію роботи школи кадрового резерву керівних кадрів; - ведення військового обліку відділу освіти; - підготовку матеріалів до інформаційних збірок; - координацію навчально-виховного процесу закріплених окремим наказом закладів освіти; - виконання інших обов’язків за дорученням начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМЦ. kadru_kcbo@ukr.net
9 Джижуленко Людмила Григорівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання предметів: біологія, природознавство, екологія, «Основи здоров’я», трудове навчання; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з вищезазначених предметів; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання вищезазначених предметів; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання вищезазначених предметів; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання вищезазначених предметів; - організацію та проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо з вищезазначених предметів; - контроль за атестацією вчителів вищезазначених предметів; - методичний супровід вчителів вищезазначених предметів щодо підготовки до участі в конкурсі «Учитель року»; - участь у зрізах знань учнів навчальних закладів району, аналіз їх результатів; - атестаційну експертизу та фронтальну перевірку навчальних закладів; - координацію роботи за організацією екологічного виховання в закладах освіти району та роботою навчально-дослідних земельних ділянок; - координацію реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; - підготовку матеріалів до інформаційних збірок; - Керує роботою постійно діючої педагогічної виставки: веде облік матеріалів, формує подання на КВНЗ КОР Академія неперервної освіти, забезпечує зміну експозицій, збереження матеріалів. - координацію навчально-виховного процесу в закладах освіти, визначених окремим наказом; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМК. ludmila@bigmir.net
10 Прокуда Віра Олексіївна Методист сумісник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання предметів освітньої галузі «Мова і література» (українська мова та література ) - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з вищезазначених предметів; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання вищезазначених предметів; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання української мови та літератури; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання вищезазначених предметів; - організацію роботи районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури; - організацію та проведення районних предметних олімпіад з української мови та літератури, мовно-літервтурних конкурсів, районного свята рідної мови; - надає допомогу учителям української мови та літератури в підготовці та участі в конкурсі „Учитель року”; - формування та аналіз методичних матеріалів зі свого фаху до видання у методичних вісниках; - атестаційну експертизу та фронтальне вивчення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМЦ vira-08@i.ua
11 Ванькевич Наталія Анатоліївна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання предметів початкової школи; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів початкових класів; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання предметів у початкових класах; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання предметів у початкових класах; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду вчителів початкових класів; - методичний супровід вчителів початкових класів щодо підготовки до участі в конкурсі «Учитель року»; - Забезпечує підготовку до друку матеріалів інноваційної діяльності закладів освіти району. - Виконує функції секретаря ради РМЦ: - Редагування та форматування поданих методистами матеріалів. - Зберігання інформації на гнучких дисках та подача її до типографій. - Підготовка матеріалів, поданих навчальними закладами, для друку у педагогічній пресі. - Формування методичної бази даних. - Підготовка до друку матеріалів педагогічних конференцій та педагогічних читань. Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, n.vankevych@i.ua
12 Король Богдан Теодозійович Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює - контроль за виконанням в навчальних закладах Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», правил, положень, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - підготовку звітів з охорони праці за встановленими формами і у відповідні терміни; - організацію розслідувань нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у навчальних закладах до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232; - облік аварій, пожеж, нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру; - контроль щодо дотримання протипожежного стану будівель споруд, спостереження за наявністю та справністю засобів пожежогасіння; - організацію проведення з працівниками відділу освіти вступний інструктаж з питань охорони праці; - своєчасну розробку та перегляд інструкцій з охорони праці відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 №9, зареєстрованого в Мін’юсті України від 07.04.1998 за №226/2666; - контроль виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці; - проведення спільно з керівниками навчальних закладів перевірки дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці; - контроль своєчасного проведення всіх видів інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах; - організацію проведення навчання та участі у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці; - інформування працівників навчальних закладів про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів з охорони праці; - контроль за проходженням працівниками закладів освіти медичних оглядів та флюорографії; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМК. Координує питання: - надання додаткових педагогічних послуг; - виконання програми «Шкільний автобус»; - питання цивільної оборони; - підготовку та проведення учнівських конкурсів з питань безпеки життєдіяльності; imc-ks@ukr.net
13 Тосіч Юрій Анатолійович Методист (сумісник) Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - визначення мети та головних напрямків методичної роботи з учителями фізичної культури; - вивчення якісного складу учителів фізичної культури; - вивчення рівня викладання фізичної культури, якості знань, умінь та навичок учнів відповідно до державних стандартів; - організацію проведення моніторингу навчальних досягнень учнів; - розроблення методичних рекомендацій щодо поліпшення стану викладання фізичної культури; - надання допомоги вчителям, які атестуються у поточному навчальному році ( разом з керівником районного методичного об'єднання вчителів); - надання допомоги молодим учителям в опануванні методикою викладання фізичної культури, формуванні навичок та умінь управляти навчально-виховним процесом; - виявлення змісту кращого педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення його, занесення до картотеки, підготовка разом з учителем буклетів та інших матеріалів; - надання методичної допомоги у проведенні шкільних змагань, конкурсів, організація проведення, аналіз підсумків районної спартакіади з фізичної культури; - координацію роботи керівника районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури; - координацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах району; - забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах; - організацію роботи щодо пропаганди фізичної культури та спорту в районі; - методичне забезпечення та координацію позакласної роботи з фізичної культури та спорту; - організацію та проведення районних спортивних змагань та забезпечення участі в обласних спортивних змаганнях; - підготовка відповідної звітності у межах своєї компетенції; - Координує спортивно-масову діяльність в районі, разом з Києво- Святошинською районною ДЮСШ;
Куліш Микола Іванович методист (сумісник) Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - методичний супровід вивчення стану та результатів предмету «Захист Вітчизни»; - організацію навчально-методичних занять вчителів предмета «Захист Вітчизни»; - організацію навчально-польових зборів юнаків навчальних закладів району; - координацію роботи навчальних закладів щодо виконання Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя та здійснення моральних засад суспільства в розділі «Військово-патріотичного виховання»; - проведення інформаційно-методичної роботи, створення банку педагогічної інформації для вчителів «Захист Вітчизни»; - методичний супровід роботи опорних навчальних закладів з захисту Вітчизни; - здійснює контроль за атестацією вчителів «Захист Вітчизни»; - організацію та координацію роботи з цивільної оборони школярів та учителів, роботи навчальних закладів у надзвичайних ситуаціях; - ведення військового обліку відділу освіти; - координацію роботи відділу освіти, шкіл, військового комісаріату та громадських організацій з питань допризовної підготовки; - атестаційну експертизу та фронтальну перевірку навчальних закладів; - підготовку матеріалів до інформаційних збірок; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, завідувача РМЦ.
14 Силенко Вікторія Павлівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює - ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах; - обстеження умов життя та виховання дітей, які перебувають у надзвичайно складному становищі ( спільно з представниками органів опіки піклування, правоохоронними органами, службою у справах неповнолітніх); - участь у засіданні опікунської ради райдержадміністрації та сприяння у підготовці необхідних документів висновків; - координаційну роботу за вихованням, станом здоров'я, матеріально-побутовим забезпеченням неповнолітніх над якими встановлено опіку (піклування), виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов'язків (спільно з органами опіки піклування); - сприяння органам опіки піклування у підготовці документів для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до шкіл-інтернатів; - координаційну роботу з виконкомами сільських та селищних рад з питань охорони дитинства; - організацію і координацію діяльності установ освіти з багатодітними, неповними сім’ями, неблагонадійними, малозабезпеченими; - оздоровлення дітей – сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, що навчаються у загальноосвітніх школах району, за рахунок місцевого, обласного та державного бюджетів; - забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування шкільною та спортивною формами за рахунок місцевого бюджету; - захист майнових та особистих прав неповнолітніх учнів у суді; - Здійснює заходи щодо виплат дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування допомоги: - соціальної ; одноразової допомоги по досягненню 18 років. - Надає методичну допомогу з питань охорони дитинства громадським інспекторам з охорони дитинства. - Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів з вищевказаних питань, підготовку відповідної звітності. - Веде документацію з вище вказаних питань. kcbo@ukr.net
15 Незабитовський Ігор Миколайович Методист сумісник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання фізики, астрономії; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з фізики, астрономії; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання фізики, астрономії; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання фізики, астрономії; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання фізики, астрономії; - організацію та проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо з вищезазначених предметів; - контроль за атестацією вчителів фізики, астрономії; - методичний супровід вчителів фізики, астрономії щодо підготовки до участі в конкурсі «Учитель року». - координацію профорієнтаційної роботи та професійної підготовки в освітніх закладах району; - методичний супровід вивчення стану та результатів викладання інформатики; - вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з інформатики; - розробку методичних рекомендацій з питань програмно-методичної забезпечення викладання інформатики; - створення інформаційної бази нормативних документів з методики викладання інформатики; - вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду з викладання інформатики; - організацію та проведення районних олімпіад, турнірів, конкурсів тощо з вищезазначених предметів;контроль за атестацією вчителів інформатики; - методичний супровід вчителів інформатики щодо підготовки до участі в конкурсі «Учитель року». nezabit@ukr.net
16 Пучкова Наталія Володимирівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює - систематичну роботу з бібліотекарями шкіл, учнями, їх батьками щодо правильного, раціонального використання підручників; - координацію виконання інструктивно-методичних листів, наказів, розпоряджень МОН України, відділу освіти, які стосуються проблем забезпечення учнів підручниками; - підготовку щорічної статистичну звітність щодо забезпечення закладів освіти підручниками. - роботу по пропаганді книги, організації читацьких конференцій, виставок; - організацію та проведення семінарів-практикумів бібліотекарів; - розподіл підручників, навчально-методичної літератури між закладами освіти; - організацію роботи з формування бібліотечних фондів підручників у навчальних закладах, звітність з даного питання; - роботу щодо забезпечення навчальних закладів району навчально-методичною літературою; - надає допомогу учителям в підготовці та участі в конкурсі «Учитель року»; - організацію оглядів-конкурсів шкільних бібліотек; puchkovanv@ukr.net
19 Калабуліна Галина Дмитрівна Методист штатний працівник Діє відповідно до посадової інструкції методиста РМЦ. Здійснює: - навчально-методичне консультування педагогічних та керівних працівників ДНЗ; - організацію неперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації вихователів та керівників ДНЗ; - організацію роботи по охопленню дітей дошкільного віку дошкільною освітою; - складання мережі дошкільних навчальних закладів, контроль за збереженням існуючої мережі; - атестацію та ліцензування дошкільних навчальних закладів; - організацію і забезпечення впровадження нових концептуальних засад функціонування дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи дошкільних закладів; - створення фондів нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, методичної літератури, періодичних видань галузі дошкільної освіти; - вивчення та аналіз стану навчально-виховної роботи з дітьми в умовах проведення атестації дошкільних установ, тематичних, комплексних перевірок; - моніторинг стану освітнього процесу у вікових групах ДНЗ відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти України та Державної базової програми; визначення динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників; - оформлення статистичної звітності перед департаментом освіти і науки з питань дошкільної освіти; - підготовка питань з навчально-виховної роботи дошкільних закладів для обговорення на колегії по освіті, колегії райдержадміністрації, нараді керівників закладів освіти; - відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі дошкільної освіти та надання рекомендацій щодо їх впровадження у педагогічну практику; - складання річного плану методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних закладів та організація його виконання; - проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками дошкільних навчальних закладів; - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільних закладів; - формування та постійне поповнення інформаційного банку даних (каталогів, картотек на електронних та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу; - співпрацю з методичним кабінетом дошкільної КВНЗ КОР Академія неперервної освіти; - координацію роботи щодо забезпечення наступності і перспективності, взаємозв’язку дошкільних закладів і початкової школи; - контроль за організацією харчування дошкільників, координація дій з санітарною службою по виконанню санітарно-гігієнічних вимог у дошкільних установах; - організацію діяльності експериментальних педагогічних майданчиків у ДНЗ району; - контроль за атестацією вихователів ДНЗ району; - систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільних закладів та рівня знань, умінь і навичок дітей відповідно до державних освітніх стандартів; - організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, конференцій тощо з питань навчально-виховної роботи в ДНЗ; - організацію підвищення кваліфікації працівників ДНЗ; - керівництво роботи творчих груп педагогічних працівників ДНЗ; - організацію роботи методичних об'єднань, семінарів тощо; - роботу з вихователями, які отримали рекомендації за наслідками атестації; - вивчення та аналіз змісту річних планів, наказів за наслідками комплексних, тематичних вивчень стану навчально-виховної роботи в ДНЗ; - формування та аналіз методичних матеріалів до видання в інформаційних збірках; - надання допомоги молодим вихователям, методистам; - виконання інших обов'язків, що регулюються поточними наказами; - виконання інших доручень начальника відділу освіти, виконуючого обов’язки начальника, завідувача РМЦ. dnz_ks@ukr.net
20 Пучков Михайло Вікторович Бібліотекар штатний працівник imc-ks@ukr.net
21 Полянська Людмила Володимирівна Інженер штатний працівник imc-ks@ukr.net

Кількість ставок усіх працівників РМЦ, передбачених власним Положення про методкабінет):18

з них: - методичних працівників (в т.ч. зав. РМЦ) - 15

- бібліотекар – 1

- інші працівники: кількість –2; назвати – секретар, техпрацівник

Фактична кількість діючих ставок - 18 та всіх працівників РМЦ 22

Розподіл діючих ставок:

- методичних працівників (в т.ч. зав. РМЦ) – 19; з них сумісників – 4

- з них:

методист, що координує діяльність психологічної служби (окрема одиниця чи суміщає з іншою посадою) – 0

- + бібліотекар (окрема одиниця чи суміщає з іншою посадою) – 1 (окрема одиниця)

- інші працівники (назвати) – науковий керівник 1 (0,2 ст), науковий консультант 1(0,2 ст), секретар – 1(1 ст.), техпрацівник – 1(1 ст.).

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада (штатний працівник чи сумісник)

Які питання координує (вказати усі)

Контакти

1

Швидка

Лариса

Семенівна

Завідувач

штатний працівник

Розробка та реалізація стратегій інноваційного супроводу розвитку освіти в районі.

Здійснення загального керівництва діяльністю районним методичним центром.

Здійснення моніторингу якості освіти району, результативності управлінської діяльності керівників закладів освіти району.

Забезпечення координації роботи методистів районного методичного центру з керівниками закладів освіти, педагогічними працівниками, підготовка і проведення нарад з різними категоріями працівників.

Узагальнення пропозицій щодо змісту роботи, розробка перспективного планування, плану роботи методичного центру на рік та поточного планування роботи методичного центру.

Підготовка і відпрацювання проектів наказів з питань діяльності районного методичного центру.

Узагальнення пропозицій щодо роботи науково-методичної ради районного методичного центру., визначення змісту її діяльності, забезпечення ефективності функціонування.

Здійснення атестації та комплексних перевірок навчальних закладів району.

Забезпечення роботи з організації діяльності методичних об'єднань, внесення рекомендацій щодо поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами.

Організація, координація і контроль діяльності методистів і керівників районних методичних об'єднань з питань вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, організації науково-дослідницької та експериментальної роботи у закладах освіти району.

Узагальнення і внесення пропозицій щодо поліпшення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти району, в тому числі директорів і заступників директорів шкіл з навчально-виховної і виховної роботи.

Здійснення і забезпечення зв'язків з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів та іншими педагогічними організаціями, фондами тощо.

Забезпечення організації проведення оглядів навчальних кабінетів, предметних олімпіад, конкурсу "Учитель року", узагальнення їх підсумків.

Науково-методичний супровід організації роботи з вчителями – новаторами, творчо обдарованою молоддю та школярами.

Забезпечення оснащення необхідним обладнанням, наочними посібниками, технічними засобами районного методичного центру, раціональне використання бюджетних асигнувань.

Забезпечення необхідної роботи щодо підбору та проведення атестації кадрів районного методичного центру.

Організація роботи постійно-діючого семінару керівників закладів освіти.

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів математики, алгебри, геометрії, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів;

Забезпечення роботи з організації діяльності методичних об'єднань, внесення рекомендацій щодо поліпшення методичної роботи з педагогічними працівниками;

Здійснення контролю і координація організації навчально-виховного процесу згідно закону України “Про загальну середню освіту” у Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, Білогородській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Білогородській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Тарасівській ЗОШ І-ІІІ ст., Боярській вечірній ЗОШ ІІ-ІІІ ст.

rapid45@ukr.net,

imc-ks@ukr.net

2

Гончарук Тетяна Василівна

Методист штатний працівник

Організація методичної роботи з підвищення кваліфікації класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, працівників позашкільних установ.

Консультування класних керівників, педагогів-організаторів з різних аспектів виховної роботи.

Вивчення стану організації та змісту виховної роботи, здійснення моніторингу якості виховної роботи в районі.

Організація роботи шкіл з батьками та громадськістю.

Координація роботи гуртків в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Методичний супровід художньо-естетичного, історико-краєзнавчого, національно-патріотичного, профорієнтаційного напрямків виховання в районі.

Розвиток дитячих та громадських організацій, творчих об'єднань та товариств; формування громадянських якостей школярів шляхом розвитку учнівського самоврядування.

Участь у розробці сценаріїв, організації та проведенні районних виховних заходів.

Сприяння просвітницькій роботі за програмою «Рівний рівному» серед молоді щодо здорового способу життя.

Забезпечує участь закладів освіти в оголошених державними та громадськими установами конкурсів, акцій виховного спрямування;

Координація організації харчування учнів в закладах освіти.

Координує роботу музеїв, що діють в закладах освіти.

Здійснення оперативного зв’язку з навчальними закладами, надання методичної та організаційної допомоги в здійсненні навчально-виховного процесу, узагальнення матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питань за дорученням начальника управління у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Гореницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів,

kcbo@ukr.net

3

Байрамова
Галина
Олександрівна

Методист штатний працівник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів світової літератури, російської мови та літератури, іноземних мов, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої освіти, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів;

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти, Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Координує діяльність закладів з питань міжнародних зв’язків.

Забезпечує проведення заходів пов’язаних з реалізацією в закладах освіти ідей Євроатлантичної інтеграції, інших проектів міжнародного спрямування

imc-ks@ukr.net

4

Дікова

Валентина

Григорівна

Методист штатний працівник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів історії, правознавства, предметів громадянської освіти (людина і світ, філософія) етики, географії, економіки, хімії, Київщинознавства, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів;

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти. Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Відповідає за участь закладів освіти в заходах по відзначенню історичних подій, правовиховних акціях.

Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надання методичної та організаційної допомоги в здійсненні навчально-виховного процесу, узагальнення матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питань за дорученням начальника управління у Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Юрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

imc-ks@ukr.net

5

Рудяченко

Наталія

Євгеніївна

Методист штатний працівник

Координує та організовує роботу з обдарованими дітьми (МАН, всі конкурси творчого спрямування в районі: «Я – Київщини гордість і надія!», «Зерна доброти» та інші);

Відповідає за своєчасне інформування про конкурси, організаційне забезпечення та просування робіт переможців на участь в обласному та Всеукраїнському етапах;

Веде протоколи нарад керівників закладів освіти, колегій та нарад управління освіти;

Надає допомогу головному спеціалісту управління освіти в оформленні документації по Державній атестації навчальних закладів.

Надає допомогу головному спеціалісту управління освіти в перспективному та поточному плануванні аналітичної діяльності управління.

Надає методичну допомогу закладам освіти з питань дотримання закладами вимог до ведення реєстраційних документів, координує процес підготовки статутних документів в закладах освіти;

Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, за дорученням начальника управління, у Вишнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Боярському НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня», Шпитьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мироцькій ЗОШ І-ІІ ступенів, закладах освіти приватної форми власності

rudyachenko_nataliya@ukr.net

6

Ординський

Анатолій

Леонідович

Методист штатний працівник

Забезпечує організацію всіх видів моніторингу освітнього процесу ( ЗНО, планові та інші зрізи знань, ТІМSS);

Координує дистанційну освіту педагогів району.

Веде статистику управління освіти з питань освітньої діяльності, обліку учнів;

Координує питання формування робочих навчальних планів закладів освіти та їх виконання;

Координує діяльність закладів освіти з питань виконання Державних стандартів освіти;

Забезпечує заходи по організованому проведенню ДПА;

Веде облік , видачу документів про освіту.

Координує роботу закладів освіти по веденню ЄДЕБО

Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, за дорученням начальника управління, у Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Михайлівсько-Рубежівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Хотівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія»; Музичанській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

ord_kcbo@ukr.net,

kcbo@ukr.net

7

Комарницький

Олег

Антонович

Методист штатний працівник

Забезпечує ведення кадрової документації;

Складає списки вчителів району та подає статистичні звіти по кадрах;

Виконує обов’язки секретаря районної атестаційної комісії. Веде документацію по атестація педагогічних кадрів на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань;

Контролює ведення особових справ педагогічних працівників закладів освіти;

Забезпечує планування, організацію та облік курсової перепідготовки вчителів, готує відповідні накази;

Здійснює керівництво районною школою резерву керівних кадрів;

Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, за дорученням начальника управління, у Боярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бузівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ходосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Княжицькій ЗОШ І-ІІ ступенів

kadru_kcbo@ukr.net

8

Станкевич

Ольга

Олександрівна

Методист сумісник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів інформатики, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цього предмету;

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти, веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Здійснює контрольно-аналітичну діяльність, спря­мовану на визначення ефективності використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі, безпечне використання в закладах освіти Інтернету.

Сприяє інформатизації закладів освіти, веде та організовує навчання вчителів за програмою Інтел;

olga_stankevych@bigmir.net

9

Джижуленко

Людмила

Григорівна

Методист штатний працівник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів біології, природознавства, екології, психології, основ здоров’я організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів.

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти, Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів технічної праці, обслуговуючої праці, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів;

Здійснює координацію роботи закладів освіти з загальноосвітніми закладами з питань профільного навчання;

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти. Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Координує діяльність закладів освіти із впровадження загальнодержавної програми «Забезпечення профілактики ВІЛ/СНІД інфекції» («Маршрут безпеки»).

Керує роботою постійно діючої педагогічної виставки: веде облік матеріалів, формує подання на КОІПОПК, забезпечує зміну експозицій, збереження матеріалів виставки.

ludmila@bigmir.net

10

Прокуда

Віра

Олексіївна

Методист сумісник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів української мови та літератури, українознавчих, народознавчих предметів, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів.

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти.

Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Забезпечує проведення районних конкурсів «Вчитель року», веде документацію конкурсів.

vira-08@i.ua

11

Ванькевич

Наталія

Анатоліївна

Методист штатний працівник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності вчителів початкової школи, заступників директорів з навчально-виховної роботи, що відповідають за початкові класи, проведення науково-дослідницької та експериментальної роботи з питань початкової освіти;

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти.

Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Забезпечує організацію та проведення конкурсів учнів початкової школи;

Забезпечує підготовку до друку матеріалів інноваційної діяльності закладів освіти району.

Виконує функції секретаря ради РМЦ:

- Редагування та форматування поданих методистами матеріалів.

- Зберігання інформації на гнучких дисках та подача її до типографій.

- Підготовка матеріалів, поданих навчальними закладами, для друку у педагогічній пресі.

- Формування методичної бази даних.

- Підготовка до друку матеріалів педагогічних конференцій та педагогічних читань.

Здійснює оперативний зв’язок з навчальними закладами, надає методичну та організаційну допомогу в організації навчально-виховного процесу, узагальненні матеріалів вивчення освітньої діяльності та інших питаннях діяльності закладів, за дорученням начальника управління, у Боярському НВО «ЗОШ І ступеня – дитячий садок», Бобрицькій ЗОШ І ступеня, Мощунській ЗОШ І-ІІ ступенів, Малютянській ЗОШ І-ІІ ступенів.

n.vankevych@i.ua

12

Король

Богдан

Теодозійович

Методист штатний працівник

Координує питання:

- надання додаткових педагогічних послуг;

- виконання програми «Шкільний автобус»;

- вивчення та впровадження в закладах освіти правил пожежної безпеки, правил безпечної поведінки на дорогах, воді і т.п.;

- питання цивільної оборони;

- підготовку та проведення учнівських конкурсів з питань безпеки життєдіяльності;

imc-ks@ukr.net

13

Лисенко

Оксана

Олександрівна


Тосіч Юрій Анатолійович

Методист

Забезпечує методичну допомогу та координацію роботи вчителів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, організацію конкурсів, змагань спортивно-масового та військово-патріотичного спрямування в навчальних закладах району.

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти.

Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

walner54@ukr.net

14

Силенко

Вікторія

Павлівна

Методист штатний працівник

Координує роботу навчальних закладів району, громадських організацій, державних установ з проблем соціального захисту дітей.

Веде облік дітей району, що відносяться до категорій соціально незахищених.

Координує роботу дитячих навчально-виховних закладів з питань охорони дитинства та захисту прав неповнолітніх, надає методичну допомоги адміністрації дитячих навчально-виховних закладів:

- дитячому будинку „Колиска дитячої надії” (с. Новосілки);

- центру соціальної опіки дитини при МБФ „Отчий дім”;

- Кризовому Центру соціальної реабілітації безпритульних дітей при МБФ «Посольство життя» (с. Хотів).

Сприяє створенню тісного контакту із службою у справах дітей, закладами охорони здоров’я району.

Надає допомогу в підготовці документації при оформленні до інтернатних закладів дітей, які залишилися без піклування батьків (здійснює облік таких дітей).

Здійснює заходи щодо виплат дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування допомоги:

- соціальної ;

- стипендії голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації;

- одноразової допомоги по досягненню 18 років.

Надає методичну допомогу з питань охорони дитинства громадським інспекторам з охорони дитинства.

Забезпечує виконання законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів з вищевказаних питань, підготовку відповідної звітності

kcbo@ukr.net

15

Незабитовський

Ігор

Миколайович

Методист сумісник

Забезпечує методичну допомогу та координацію діяльності фізики, астрономії, організацію та проведення конкурсів та олімпіад з цих предметів.

Відповідає за правильне програмне забезпечення варіативної складової з предметів свого циклу в закладах освіти.

Веде облік курсів, програм, посібників, кількості учнів, що їх вивчають.

Координує профорієнтаційну діяльність закладів.

nezabit@ukr.net

16

Пучкова

Наталія

Володимирівна

Методист штатний працівник

Координує питання:

- діяльності шкільних бібліотекарів, їх навчання,

- організацію професійних конкурсів;

- роботу профільних методистів з питань апробації підручників, узагальнення матеріалів;

- бібліотечну та бібліографічну роботу районної педагогічної бібліотеки;

- підписку періодичних видань, їх бібліографічну обробку та пропаганду;

- забезпечення закладів освіти підручниками, методичною та художньою літературою за рознарядками, ведення повного обліку з цих питань;

Керує роботою бібліотекаря РМЦ.

puchkovanv@mail.ru

19

Калабуліна

Галина

Дмитрівна

Методист штатний працівник

Здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів району.

Веде статистичну звітність по дошкільній освіті та координує ЄДЕБО ДНЗ району.

dnz_ks@ukr.net

20

Пучков

Михайло

Вікторович

Бібліотекар штатний працівник

imc-ks@ukr.net

21

Полянська

Людмила

Володимирівна

Інженер штатний працівник

imc-ks@ukr.net

Кiлькiсть переглядiв: 1266

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.